Sykle til den vakre bygda Førde.

De kan låne el-sykkel av oss og då bruker ein ca 40 min til Førde. Flott sykkeltur på Ålfjordvegen.

Der kan ein gå til Dreng 272 moh, gå ein tur i den nydelege Rhododendroparken Rex Garden, og stikke innom Joker for å handle (ikkje åpent søndagar)

Turen til Dreng er beskrevet på ut.no sine sider https://ut.no/turforslag/116374/tur-til-dreng

Vil du lese meir om Rex Garden gå inn på link https://www.sveio.kommune.no/kultur-og-idrett/turistinformasjon/rex-garden/