Salgsvilkår

Gjester sine forpliktelser

Hos Camp Ålfjorden AS skal alle føle seg velkomne og som gjest skal du bidra til eit godt miljø og ta hensyn til andre gjester.

Innsjekk tidspunk er fra kl 13:00 ankomst dag. Utsjekk er senest kl 12:00 avreisedag

Merk! Innsjekk etter kl 23:00 er ikkje mogleg. 

Ordensregler ved opphold hos oss:

 • Det skal være 4 meter mellom kvar bobil-enhet
 • Nattero mellom kl 23.00 og kl 07.00
 • Toalett skal tømmast på anvist område ved service bygg
 • Avfall skal sorteres og tømmes på anvist område
 • Behandle utleie utstyr som om det er ditt eige, ved skade melde fra til Camp Ålfjorden AS snarest.
 • Det skal vises hensyn ovenfor andre gjester når det gjelder medbrakt kjæledyr. Hunder skal holdes i bånd. Hundepose skal brukes og kastes på anvist avfall plass.
 • Gjester som viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden, kan visest bort, om nødvendig med politiets hjelp

Det skal væra trivelig å være gjest hos Camp Ålfjorden AS.

Camp Ålfjorden AS sine forpliktelser

 • Camp Ålfjorden AS påtar seg ikke ansvar for gjester sine eiendeler, eller uforskyldte hendelser ”force majcure”
 • Skade som blir påført bedrifta eller andre gjester må dekkes etter gjeldande reglar.
 • Bobil må ha forsikring mot uhell, tjuveri og brann.

Betaling

Gjester betaler overnatting på forskudd.

Ved ankomst:

 • Registrer kjøretøy og antall gjester på vår nettside campaalfjorden.no
 • Velg produkt og betal med valgt betalingsløsning, Vipps
 • Dersom betaling ikke blir gjennomført innen frist sendes varsel med gebyr, deretter inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan Camp Ålfjorden AS kreve dekket omkostninger og renter etter inkassolov, og lov om renter ved forsinka betaling.

Camp Ålfjorden AS har rett til å gjøre endringer i vederlag, avgifter og vilkår.

Ansvarsfraskrivelse

Camp Ålfjorden AS står ikke ansvarlig for personskader ved opphold hos oss og ved bruk av utleie utstyr (Force Majeure).

 

Personopplysninger

Som gjester hos Camp Ålfjorden AS samtykker du til at vi innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette gjør vi for å optimalisere vårt tilbud til våre gjester.

Som kunde samtykker du til at Camp Ålfjorden AS kan nytta elektroniske kommunikasjonsmiddel for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, medregnet nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

Utlevering av personopplysninger vil ikke skje uten ditt samtykke. Dette gjelder ikke ovenfor inkassoselskap, ved manglende betaling.

Camp Ålfjorden AS reseverer seg retten til prisjustering av løpende avtaler. Ved prisendringer vil Camp Ålfjorden AS informere om dette på sin nettside.

Rettigheter og plikter

Våre gjester er selv ansvarlig for å være helsemessig skikka til å være gjest hos oss og bruke vårt utleie utstyr.

Gjestene våre plikter seg til å kjenne til Camp Ålfjorden AS sine rutiner, sikkerhets og trivselsregler.

Gjester plikter å informere Camp Ålfjorden AS om endringer i personalia, adresse-endringer, kontonummer og andre ting som har betydning for kundeforhold.

Kjøpsvilkår

Ved kjøp av orvernatting og leie av utstyr hos Camp Ålfjorden AS gjelder disse vilkåra.Avtalen betalast på forskudd

 • Gjest registrerer seg og betaler for overnatting ved ankomst.
 • Leie av utstyr betales på forskudd
 • Forhåndsbestilling er mulig i spesielle tilfeller etter skriftlig avtale med Camp Ålfjorden AS og forhåndsbetaling. Avbestilling må gis beskjed om per tlf minimum 24 timer før avtale.

Velkommen til Camp Ålfjorden AS